Андреас Екснер

   Увод у објављивање научних публикација:

   претходна искуства, концепти и стратегије

   (електронско open access издање)

   Центар за промоцију науке, 2016.


Научници на почетку каријере и студенти постдипломских студија понекад су врло мотивисани и довољно самоуверени да сматрају да њихови први радови могу бити објављени у часописима највишег ранга као што су Nature или Science. Без намере да се обесхрабре такви покушаји, треба истаћи да радови у истакнутим часописима захтевају резултате који ће имати велики научни утицај као и извесно искуство у припремању доброг и убедљивог рукописа.

С друге стране, публиковање у међународно признатим часописима у фокусу je студената докторских студија, на шта их упућује клаузула која их обавезује да током студирања објаве барем један рад у таквом часопису, пре него што им се допусти да стекну ново звање. То може створити огроман притисак, нарочито ако је теза већ написана, a публикација je још на чекању или није објављена. Подразумева се да студенти могу да изађу у сусрет овим захтевима једино уколико им ментори обезбеде одговарајуће смернице и подршку. Међутим, понекад се чини да им у вези са овим питањима недостаје неопходно искуство. То даље ствара конфузију која може довести до погрешних одлука. Сходно томе, приручник попут Увода у објављивање научних публикација који покрива различите теме о објављивању научних радова могао би им бити од користи.

Оригинално издање књиге Andreas Öchsner, Introduction to Scientific Publishing: Backgrounds, Concepts, Strategies објавила је издавачка кућа Springer Nature 2013. године.


На интернет адреси nauka.cpn.rs доступно је у отвореном приступу (Creative Commons license Attribution-NonCommercial- NoDerivs – CC-BY- NC-ND) и може се користити целокупно електронско издање српског превода Увода у објављивање научних публикација: претходна искуства, концепти и стратегије.


Илустрације, табеле и фотографије објављене у овом издању не могу се користити у друге сврхе без прибављања сагласности издавача оргиналног издања (Springer).